Dog-Food_2Pengekalan paras kelembapan yang betul dan konsisten dalam makanan binatang adalah sangat penting dalam memastikan produk akhir yang berkualiti tinggi. Apabila paras kelembapan tidak dikawal selia, produk akan terdedah kepada risiko kulat dan ancaman lain yang boleh memberi kesan negatif kepada kualiti keseluruhannya.

Sebaliknya, paras kelembapan yang stabil dan tetap boleh memastikan produk makanan binatang dapat mengekalkan konsistensi, dan pembaziran produk boleh diminimumkan. Makanan binatang yang terlalu lembap atau terlalu kering boleh mengakibatkan kehilangan masa dan wang bagi pengilang, disamping itu memberi kesan ke atas kualiti produk akhir.

Bagaimanapun, dengan MoistTech, pengilang boleh memantau kos pengeluaran tanpa mengorbankan kualiti. Kami telah menggunakan pengetahuan dan pengalaman sepanjang 40 tahun dalam industri pengurusan kelembapan dalam membangunkan MoistTech IR-3000, satu instrument tanpa-sentuhan yang boleh mengukur dan mengawal kelembapan dengan tepat dalam pelbagai aplikasi, termasuk produk makanan binatang.

Hapuskan pembaziran produk dan kurangkan masa permulaan dan masa terhenti dengan MoistTech, peneraju dalam pengurusan kelembapan.

Faedah-faedah Ujian Kelembapan Makanan Binatang

  • Pengurangan Pembaziran Produk
  • Kualiti Produk Akhir Lebih Tinggi
  • Konsistensi Produk
  • Pengurangan Kos Tenaga

Pengesan kelembapan makanan binatang kami boleh digunakan bagi aplikasi berikut: